Како су наши стари палили ватру

Чакмак, кремен и труд

Пре појаве упаљача наши стари су користили комбинацију чакмака (металног дела), кремена (врсте камена која лако варничи) и труда (осушене врсте гљиве).

Поступак паљења је такав да се у леву руку, међу прсте, постави труд стиснут уз кремен, а у десну руку се постави чакмак. Затим се чакмаком наглим покретима руке од горе ка доле, чврсто држећи, креше о кремен. При томе се ствара искра која пали труд таман довољно да се запали цигар дувана.